Roma Vecchia

Katherine A Caulfeild (1868 - 1940)

Watercolour on paper

29 March 1895