Via Appia, Rome

Katherine A Caulfeild (1868 - 1940)

Watercolour on paper

4 March 1896