Sir Richard Taunton (d1752) Mayor of Southampton

Thomas Stokes

Oil on canvas

1724